ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

What's Your Story? με τον Σκαθαροζούμη

Κυριακή 21:00 - 23:00

Kogane no Onpu με τον Steph Ginsar

Παρασκευή 19:30 - 21:00

Otaku Falls με το Ευάκι Γλυκουλίνι

Πέμπτη 21:00 - 22:30

OP Kusuri με τους KodoYo και Akajack

Πέμπτη 19:00 - 20:00

Midnight Dreamers με τον Τάσο Νταπαντά

Τετάρτη 22:00 - 24:00

'Οτ-Άκου να σου πω με τον Orack

Τετάρτη 19:30 - 20:30

The Anime Side of the Moon με την Akamaki

Τρίτη 21:00 - 22:00

Yumesuke με τον Ryo Hazuki

Δευτέρα 21:00 - 23:00

Ongaku Box με τη Linda

Δευτέρα 19:00 - 21:00